Systemy wentylacyjne

Oferujemy wykonanie kompletnych systemów przemysłowej wentylacji technologicznej.

W zakresie oferowych usług znajduje się:
- diagnostyka istniejących układów wentylacyjnych
- pomiary przepływów powietrza
- ocena poprawności pracy instających układów wentylacyjnych
- przeglądy istniejących układów wentylacyjnych (w tym central wentylacyjnych i układów grzewczych)
- projekty i wykonawstwo nowych układów wentylacji technologicznej
- projekty i wykonawstwo nietypowych central wentylacyjnych
- projekty i wykonawstwo central rekuperacyjnych (układów odzysku ciepła)
- wykonanie kanałów wentylacyjnych z blachy ocynkowanej lub nierdzewnej
- wykonanie kanałów wentylacyjnych o grubości ścianki > 1 mm z blachy czarnej, ocynkowanej lub nierdzewnej.