Kompletne systemy grzewcze

Oferujemy wykonawstwo kompletnych systemów grzewczych do zastosowań przemysłowych.

Nasze systemy grzecze mogą być wykonane w oparciu o palniki gazowe, olejowe, grzałki elektryczne, promienniki podczerwieni, gorącą wodę lub parę wodną.

Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszą się gazowe systemy grzewcze wykorzystujące palniki ogrzewające bezpośrednio powietrze procesowe. Takie rozwiązanie sposobu grzania zapewnia maksymalną 100% sprawność pracy palników.

Oferujemy również:
- kompleksowe wykonanie komór spalania
- usługi doboru i sprzedaży wysokotemeraturowych materiałów izoalcyjnych
- usługi izolowania komór spalania, piecy itp. izolacyjnymi materiałami wysokotemperaturowymi
- projekt i wykonanie komletnych układów grzewczej wentylacji technologicznej do zastosowań przemysłowych
- sterowanie układami grzewczymi