Doradztwo techniczne

W przypadku planowanych nowych inwestycji bądź modernizacji istniejących instalacji oferujemy Państwu wykonanie niezależnych analiz i ekspertyz planowanych projektów, ofert bądź wykonanych analiz.

Oceny projektów (wykonanie opinii technicznych) oraz doradztwo w zakresie doboru optymalnych rozwiązań technologicznych w obszarze:

 • lakierni przemysłowych
 • instalacji redukcji lotnych związków organicznych
 • układów grzewczych
 • układów wentylacyjnych
 • układów filtracyjnych
 • układów odzysku ciepła

Oferujemy również usługi w zakresie doboru urządzeń:

 • wentylatory
 • wymienniki ciepła
 • palniki
 • filtry
 • inne urządzenia technologiczne