Analizy i opracowania

Wykonujemy specjalistyczne analizy oraz opracowania w zakresie:

 • Analizy energetyczne i termodynamiczne obiektów, urządzeń i linii technologicznych
 • Analizy opłacalności przedsięwzięć
 • Analizy opłacalności układów odzysku ciepła
 • Analizy energochłonności
 • Analizy zmierzające do obniżenia energochłonności obiektów, urządzeń i linii technologicznych
 • Analizy opłacalności zmiany systemu zasilania urządzeń energetycznych
 • Analizy strat ciepła
 • Analizy oporów przepływu powietrza
 • Analizy bezpieczeństwa
 • Analizy układów wentylacyjnych
 • Oceny zgodności urządzeń w obowiązującymi przepisami
 • Opracowania technologii produkcji
 • Opracowania technologiczne